DUNG MÔI JOTUN THINNER NO.07

DUNG MÔI JOTUN THINNER NO.07

DUNG MÔI JOTUN THINNER NO.07

DUNG MÔI JOTUN THINNER NO.07
DUNG MÔI JOTUN THINNER NO.07

Dung môi Jotun Thinner No.7 là dung môi pha loãng được dùng cho các dòng SP: Pioner TC, Sovalitt Midtherm, Sovalit,  Các loại sơn chống hà không chứa thiết: Seaconomy,SeaForce. 

Tính năng vượt trội

 

 

COPPYRIGHT 2015 THIENLONG. All right revered. Disign by Nina
Chat hỗ trợ
Chat ngay