thi cong son vach duong tai binh duong

thi cong son vach duong tai binh duong

thi cong son vach duong tai binh duong

THI CÔNG SƠN VẠCH ĐƯỜNG C.TY OTTOGI VIỆT NAM
THI CÔNG SƠN VẠCH ĐƯỜNG C.TY OTTOGI VIỆT NAM

Công trình: nhà máy công ty OTTOGI Việt Nam, Mỹ phước 2, Bến cát ,Bình Dương

Hạng mục: thi công sơn kẻ vạch đường

Các khu vực thi công sơn vạch đường:

- Thi công sơn vạch đường phân luồng giao thông quang nhà máy

- Thi công sơn vạch đường cho khu đậu xe

- Thi công sơn vạch đường cho khu vực xe vào nhận hàng

Nấu sơn chuẩn bị sơn vạch kẻ đường

 

Công ty Sơn Thiên Long nhận thi công sơn Vạch đường tại Bình Dương, Đồng Nai,và các khu lân cận

 

 

 

COPPYRIGHT 2015 THIENLONG. All right revered. Disign by Nina
Chat hỗ trợ
Chat ngay