epoxypaint.net

epoxypaint.net

epoxypaint.net

KEO BÓNG 2K ASIA-APM
KEO BÓNG 2K ASIA-APM

KEO BÓNG 2K ASIA-APM là hổn hợp gồm Acrylic Polyol và dung môi

KEO BÓNG 2K ASIA-APM dùng để sơn phủ hoàn thiện cho bề mặt các phương tiện giao thông, thích hợp các bề mặt kim loại xe ô tô, máy móc,các sản phẩm nhựa ...

Đặt điểm:

Dễ thi công

Độ bóng cao

Chống thời tiết và bên lâu

 

Tính năng vượt trội
COPPYRIGHT 2015 THIENLONG. All right revered. Disign by Nina
Chat hỗ trợ
Chat ngay